ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក  ផ្នែក​គណនេយ្យ (Accountant)

  ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ ធូវើលដ៍ត្រាវែល គឺជាក្រុមហ៊ុនបំរើសេវាកម្មទេសចរណ៍ឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

​​​ ✦ យោងតាមការរីកចំរើន និងការពង្រីកទីផ្សារជាលំដាប់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

  1: អ្នករត់សំបុត្រ(Messenger) ,

  2: ផ្នែកគណនេយ្យ (Accountant)

✦ ផុតទទួលពាក្រត្រឹមថ្ងៃទី : 01 ខែ 03 ឆ្នាំ 2017

✦ សូមទំនាក់ទំនាក់តាមទូរស័ព្ទលេខHP: 061 77 43 43 ឬ​ ផ្ញើសុីវីតាមរយៈ

✦ អ៊ីម៉ែល *Email: jobs@2worldtravel.com

360 total views, 6 views today